نرم افزارهای و فایل های آموزشی

  • نرم افزار های پیام رسان بدون فیلتر
  • نرم افزار های ارتباط از راه دور

  • نرم افزار های کاربردی
  • نرم افزار چاپ بارکد
  • پسورد فایل فشرده بارتندر در صورت نیاز : soft98.ir
  • آموزش استفاده از نرم افزارهای چاپ بارکد
  • پسورد فایلهای آموزشی در صورت نیاز : samarayan.com
  • درایور و راهنمای استفاده